ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDING

In de praktijk van Eveline van der Burgh

 

Algemene Voorwaarden Opleidingen. 

 1. Cursist is zelf geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar handelen, zowel tijdens de opleidingen als daarbuiten. 
 2. Cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (emotionele) proces. 
 3. Praktijk IkLeeff, Eveline van der Burgh is niet verantwoordelijk voor het handelen en de gevoelens van de cursist. 
 4. Als de cursist plotseling verhinderd is om de opleiding te volgen laat hij/zij dit zo snel mogelijk weten. 

Vertrouwelijkheid: 

 1. De deelnemer dient alles wat in de lessen wordt ingebracht door medestudenten en docent, zowel vragen als voorbeelden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen en niet naar buiten te brengen. Alleen op deze manier kan een open uitwisseling gegarandeerd worden waarbij de privacy van mede deelnemers en docent volledig wordt gerespecteerd. 
 2. Met schriftelijke en mondelinge informatie die het opleidingsinstituut en de docent ontvangt wordt conform de wettelijke eisen vertrouwelijk en professioneel omgegaan. 

Eigendomsrecht

 1. Noch de lesstof, noch het lesboek mag worden gekopieerd of gegeven worden aan derden.
 2. Het copyright berust bij THiNK

Opleidingen algemeen 

 1. In de prijs van de opleiding zit het schriftelijke lesmateriaal, de koffie, de thee en de versnaperingen over de gehele dag inbegrepen. 
 2. De lesdag begint tussen 9.00 uur en 10.00 uur, afhankelijk van de opleiding en eindigt om rond 17.00 uur. Gelieve op tijd aanwezig te zijn. Een kwartier voor aanvang is de lesruimte geopend.
 3. Zorg voor prettig zittende kleding en indien gewenst warme sokken of pantoffels. 
 4. De opleiding gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen! Bij minder dan twee aanmeldingen heeft Praktijk Ikleeff Eveline van der Burgh het recht om de opleiding te verschuiven naar een later tijdstip. U krijgt dan uw aanbetaling terug. 

BETALING - EN ANNULERINGSREGELS OPLEIDINGEN: 

 1. Na aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. Beginnende op de dag van aanmelding. 
 2. De aanbetaling, aangegeven op de site, is niet restitueerbaar. 
 3. Let op! Alleen aanmelden via het formulier is niet voldoende. 
 4. Als 3 weken na aanmelding via het formulier de aanbetaling nog niet binnen is, vervalt automatisch de aanmelding. 
 5. Alleen op binnenkomst van de (aan)betaling is de plaats gereserveerd. 
 6. Graag bij de overschrijving vermelden: Factuur nummer en Naam. 
 7. Het resterend bedrag dient uiterlijk op de eerste dag van de opleiding voldaan te zijn. 
 8. Rekeningnummer: NL74KNAB0608964476 t.n.v. IkLEEFF. 
 9. Voor betalingen vanuit het buitenland: IBAN: NL74KNAB0608964476 ,  BIC:KNABNL2H
 10. Door het versturen van het inschrijvingsformulier per post of per mail, en de ontvangst van de aanbetaling is de inschrijving definitief. Hou zelf een kopie! 
 11. Bij annulering vanuit de cursist is de volgende regel van toepassing: Tot 4 dagen voor aanvang van de opleiding wordt 20% van het resterende bedrag, geretourneerd.
 12. Bij annulering vanuit Praktijk IkLeeff Eveline van der Burgh wordt het volledige bedrag geretourneerd. Dit bedrag zal terugbetaald worden binnen 3 werkdagen na het schriftelijk kenbaar maken van de annulering. Annulering vanuit Praktijk IkLeeff Eveline van der Burgh zal in ieder geval plaats vinden als minder dan twee deelnemers zijn (hiervan krijgen de ingeschreven deelnemers 4 dagen van tevoren bericht), bij ziekte van de cursusleider en andere, buiten de macht van Praktijk IkLeeff Eveline van der Burgh, liggende redenen.
 13. In situaties van evidente overmacht behouden wij ons recht om datum en locatie van opleidingen te veranderen.

CONTACT

Neem gerust contact op, ik help je graag verder

Bel

0647759357

ADRES
Gaffelstraat 49
4835 AM Breda

EMAIL
eveline@ikleeff.nl