KLACHTENPROCEDURE

In de praktijk van Eveline vd Burgh.

 

Begrippen

De instelling:

Praktijk IkLeeff Eveline van der Burgh, gevestigd aan de Gaffelstraat 49, 4835 AM te Breda.

De medewerker:

Een persoon die, na toestemming, namens Praktijk IkLeeff Eveline van der Burgh, optreedt in de meest ruime zin van het woord.

Klant:

Elke afnemer van een dienst van Praktijk IkLeeff Eveline van der Burgh, zoals een cursist of cliënt.

Onafhankelijke derde:

Indien nodig zal er via een onafhankelijke derde een bindend advies gegeven worden. Praktijk IkLeeff Eveline van der Burgh heeft gekozen als onafhankelijke derde: Claassen Advocaten Vondellaan 12 te Eindhoven.

Klacht:

Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een klant over de wijze waarop hij of zij is behandeld door de instelling. Het ongenoegen kan betrekking hebben op elk handelen of nalaten of het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor de klant.

Indienen van de klacht:

Een klacht kan alleen worden ingediend per mail naar eveline@ikleeff.nl door de desbetreffende klant en U krijgt altijd binnen 1 week een ontvangstbevestiging hiervan.

Geheimhouding:

Iedere medewerker, de onafhankelijke derde en de klant is tot geheimhouding verplicht voor wat betreft gegevens met een vertrouwelijk karakter.

De procedure in het kort Wat kunt u doen met uw klacht?

Onze klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:

  1. U legt uw klacht mondeling of schriftelijk neer bij de veroorzaker Praktijk Ikleeff Eveline van der Burgh.
    Komt u er samen met de veroorzaker van de klacht niet uit, dan volgt stap 2
  2. Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats tussen uzelf en Praktijk Ikleeff Eveline van der Burgh
  3. Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde geeft een bindend advies voor beide partijen. Praktijk Ikleeff Eveline van der Burgh pakt dit advies binnen twee weken op. De kosten van deze onafhankelijke derde zijn voor rekening van de instelling. 
  4. Praktijk IkLeeff Eveline van der Burgh zal haar uiterste best doen met een uitspraak te komen binnen 4 weken van de klacht. Mocht dit niet lukken dan wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht binnen de genoemde 4 weken.

De meest eenvoudige oplossing
Direct bespreken:
De eenvoudigste en vaak ook de snelste oplossing is wanneer u rechtstreeks spreekt met degene, die naar uw mening uw ongenoegen heeft opgewekt. Zo'n gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht wegnemen.

Registratie klacht:

Als een klacht wordt ingediend krijgt de klager per omgaande, binnen een week, schriftelijk bevestiging van de ontvangst van de klacht.
Er wordt te allen tijde verslag gelegd over de inhoud, de afwikkeling en de afronding van de klacht. Dit verslag blijft gedurende 2 jaar bewaard.

CONTACT

Neem gerust contact op, ik help je graag verder

Bel

0647759357

ADRES
Gaffelstraat 49
4835 AM Breda

EMAIL
eveline@ikleeff.nl